skip to Main Content
Izložba Modrost Leile Kasumović

Izložba Modrost Leile Kasumović

Četvrtak, 4/10/2018, 19 sati
Gradska knjižnica Vjekosala Majera

Leila Kasumović je završila preddiplomski Studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu te diplomski Studij novih medija pri Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radi kao grafička dizajnerica, a u slobodno vrijeme se bavi interdisciplinarnim projektima kroz razne medije i djeluje u VJ triu. Radove je izlagala u Pogonu Jedinstvo, SC-u te na Međunarodnom festivalu dizajna Dan D. U Muzeju za umjetnost i obrt u sklopu Međunarodnog festivala Organ vida održala je radionicu cijanotipije za djecu. Cijanotipija je jednostavan kemijski proces u kojem se emulzija nanosi na papir i reagira na svijetlo, a ime je dobila prema karakterističnoj cijan plavoj boji. Postupak je 1842. godine otkrio engleski znanstvenik i astronom Sir John Herschel te se isprva koristio isključivo za tlocrte i nacrte. U područje fotografije ga je uvela engleska botaničarka Anna Atkins, koja je proces iskoristila za ilustriranje svoje knjige posvećene papratima i algama. Postavivši svoje objekte direktno na emulzijom obrađeni papir, putem djelovanja svijetlosti dobila je obojene obrise istih.

Back To Top